TẢI GAME

08-09-2021


Để Bắt Đầu Quá Trình Buôn Tẩu Giang Hồ, Vị Huynh Đài Cần Phải Tải Và Cài Đặt Game. Thông Tin Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Như Sau :

CÁNH TẢI


Nhấp vào đây để tải game


 Trực Tiếp
Google Drive 

* Sau Khi Tải File Hoàn Tất, Huynh Đài Cần Giải Nén File Game Vừa Tải Xuống


* Sau Khi Giải Nén Xong, Huynh Đài Chạy Autoupdate Để Cập Nhật Dữ Liệu Game

* Sau Khi Cập Nhật Hoàn Tất, Huynh Đài Có Thể Vào Game Và Buôn Tẩu Giang Hồ.