Yến Tiệc Thỏ Nướng

22-06-2022


Thông Tin Liên Quan : 


Thỏ Nướng mở vào lúc 10h00, 11h00, 16h00, 17h00 mỗi ngày.
Tùy theo ngày mà bản đồ xuất hiện Yến Tiệc Thỏ Nướng sẽ khác nhau:Phần Thưởng :
Thu thập đủ 20 Bàn Tiệc Thịt Nướng nhân vật trở về gặp NPC Bạch Tiên Sinh để trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Hoàn thành và trả 1 nhiệm vụ tại Bạch Tiên Sinh nhân vật sẽ nhận được 5.000.000 EXP.