Trồng Cây Bát Nhã Lớn

23-06-2022


Thông Tin Liên Quan :

Cây Bát Nhã : Có thể mua ở trên Ngự Các


Lộ Thủy : Có thể mua ở NPC Chủ Dược Điếm 

Vị Trí Trồng Cây :

Tây Thành Đô Và Bắc Tuyền Châu

Nhân vật trồng tối đa 16 cây Bát Nhã Lớn/1 ngày


Thu hoạch 1 cây Bát Nhã Lớn nhận được các phần thưởng sau :
↪️ 16 Vàng
↪️ 2.000.000 EXP
↪️ 2 Trái Cây Ngẫu Nhiên
↪️ 8 Túi Trái Cây
↪️ 1 Mật Tịch x15
↪️ 1 Băng Tinh Thạch

Cướp Cây Và Nhặt Ké Túi Bát Nhã Lớn Của Nhân Vật Khác Yêu Cầu Cấp 81 Và Bật PK