Trang Bị Và Mật Tịch Trong Game

23-02-2024

Các Trang Bị Trong Game :
1.Trang Bị Diệu Dương :
- Vào Game Được Tặng Set Trang Bị Diệu Dương Và Ngọc Diệu Dương 4%
- Ngọc Diệu Dương 6% : Nâng Cấp Từ Ngọc DD4% Tại NPC Học Trò Thợ Rèn Lưu ( 175/182 ) Tương Dương


- Ngọc Diệu Dương 8% : Không Mở Nâng Cấp , Chỉ Có Ở Quay Tụ Bảo Trai Trại Cẩm Nang Đại Sự Kiện Trong Hành Trang


- Tụ Bảo Trai : Dùng 35 TKL 1 Lần Quay , Tỉ Lệ Ra Ngọc DD8% ( Rất Khó ) - Không Giới Hạn Lần Quay, Không Có Mốc Quay Cố Định


2.Trang Bị Cao Cấp Bạch Kim Viêm Đế : Nhận Thưởng Cấp 84 Tại Cẩm Nang Tân Thủ


3.Trang Bị Thương Ưng Tướng - Soái : Nâng Cấp Tại NPC Học Trò Thợ Rèn Lưu ( 175/182 ) Tương Dương


4.Kim Xà 3 Và Tẩy Tâm 3 Luyện Lô 3 : Mở Rương Vàng Phó Bản ( Không Khóa )5.Mật Tịch Trong Game 
- Mật Tịch x15 : Trồng Cây Bát Nhã Lớn ( Không Khóa ), Nhận Thưởng Hằng Ngày Tại Cẩm Nang Tân Thủ ( Khóa )
- Mật Tịch x20 : Nâng Cấp Tại Npc Nhà Sưu Tầm Mật Tịch ( 221/195 ) Phượng Tường  ( Không Khóa - Quay Tụ Bảo Trai ( Không Khóa )
- Mật Tịch x25 : Nhân Vật Lên Cấp 99 Đổi Tại NPC Thương Nhân Bảo Rương ( Khóa ) - Ở Giữa Các Thành Thị, Quay Tụ Bảo Trai ( Không Khóa )
- Mật Tịch Phụ : Mua Tại Npc  Nhà Sưu Tầm Mật Tịch ( 221/195 ) Phượng Tường6.Thư Chuyển Phái ( Khóa ): Mua Tại Npc Thương Nhân Bảo Rương - Nhân Vật Chuyển Phái Sẽ Không Nhận Được Phần Thưởng Đua TOP Tại Npc Sứ Giả Đua TOP Biện Kinh