Những Hoạt Động Cày Công Trạng Và Vàng

07-03-2023


1. Hoạt Động Cày Công Trạng
- Chiến Trường Chính
- Chiến Trường Phụ
- Tài Nguyên Chiến
- Tiêu Viễn Lâu
- Nữ Oa Bảo Hạp
- Ngôi Sao May Mắn

Lưu Ý : 21h10 - 21h15 Thứ 7 Hằng Tuần Sẽ Cập Nhật Quân Hàm Mới Toàn Máy Chủ Và Trừ 1/8 Công Trạng Của Nhân Vật Đang Có Khi Tham Gia Đánh Giá Quân Hàm ( Nhân Vật Chú Ý Không Nhận Công Trạng Ở Các Hoạt Động Trong Thời Gian Này )

2. Hoạt Động Cày Vàng
- Trồng Bát Nhã Lớn 
- Tàng Kiếm Sơn Trang ( VMP Tham Gia Nhặt Rương Như VNG )
- Hòa Thị Bích ( Mua Ở Kỳ Trân Các )
- Săn Boss Tây Thành Đô