Hoạt Động Săn Boss Tây Thành Đô

22-06-2022


Vị Trí Xuất Hiện :
➡️Boss Tây Thành Đô xuất hiện vào lúc 21h15 ở 187/186 Tây Thành Đô.


➡️Kết thúc Boss nhân vật có cơ hội nhận được các phần thưởng sau :➡️Điều kiện mở Rương Vàng Đại Chiến và Đại Chiến Bảo Hạp : nhân vật đạt cấp 80 trở lên và phải bật PK .


➡️Thời gian chờ để mở Rương Vàng Đại Chiến là 60 giây.


➡️Thời gian chờ để mở rương Đại Chiến Bảo Hạp là 30 giây.


Phần thưởng Rương :

- Rương Bạc
➡️ 100 Vàng
➡️ 200 Vàng


 

- Rương Đại Chiến
➡️ 3 Tinh Hoa Uẩn Linh 6
➡️ 10 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
➡️ 1 Thiên Thạch Linh Thạch
➡️ 10 Cường Cường Hoá Quyển 12
➡️ 10 Cường Cường Hoá Quyển 13
➡️ 1 Thiên Cang Lệnh
➡️ 1 Thiên Môn Kim Lệnh
➡️ 1 Tiểu Định Hồn
➡️ 1 Đại Định Hồn
 
➡️ 1000 Ma Tinh
➡️ 3 Trứng Linh Thú Cao
➡️ 3 Mật Tịch x20 theo hệ phái Hoặc 1 Ngọc Diệu Dương 6% Ngẫu Nhiên hệ phái


LƯU Ý : Nhân Vật Tạo Góc Lag Bất Tử Tại Gần Địa Điểm Boss Sẽ Bị Khóa IP Đó, Boss Là Nơi Cạnh Tranh Vui Vẻ Cho Ae Mỗi Tối, Ae Hạn Chế Tối Đa Các Trường Hợp Tạo Góc Lag Phá Game !