Hỗ Trợ Tân Thủ

22-06-2022

 
Hổ Trợ Tân Thủ :
➡️ Lên Cấp 80
➡️ 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
➡️ 1 Set Trang bị Diệu Dương +7
➡️ 5 Ngọc DD 4% Và VK DD +7
➡️ 1 Set Trang Bị Đô Thống.
➡️ 1 Thần Hành Bảo Điển.
➡️ 6 Tu Chân .
➡️6 Đại Nhân Sâm.
➡️ 1 Bộ Yếu Quyết.
➡️ 99 Lộ Thủy.
➡️ Danh Hiệu Tân Nhân Môn Phái KTC 30 ( Vĩnh Viễn Ẩn Vẩn Có Tác Dụng )
➡️Kích Hoạt Mạch 1

Code  : 
 ➡️ 60 Bát Nhã Nhỏ 
 ➡️ 60 Hạt Giống
 ➡️ 60 Nử Oa Bảo Hạp
 ➡️ 60 Ngôi Sao May Mắn
 ➡️ Ngoại Trang Trường Không Chiến (KTC 20 ) Theo Kiểu Hình
 ➡️ 666.666 Ngân Phiếu.

 
Hỗ Trợ Hằng Ngày :
 ➡️ 4 Mật Tịch x15
 ➡️ 1 Bộ Yếu Quyết Theo Hệ Phái