Đua Top Máy Chủ Phục Hổ

16-02-2024


Đua TOP Yêu Cầu Phần Thưởng
TOP 1 Công Trạng 2 Phe Cấp 95
và 2.000.000 Công Trạng
- 2.000.000 VND
- 4.000.000 Kim Phiếu
- 125 Hoàng Kim Đại Hồng Bao
- Full Trang Bị Lôi Hổ Nguyên Soái
- Chiến Tượng Nguyên Soái
TOP 2 Công Trạng 2 Phe Cấp 95
và 1.900.000 Công Trạng
- 4.000.000 Kim Phiếu
- 100 Hoàng Kim Đại Hồng Bao
- Full Trang Bị Lôi Hổ Tướng
- Thú Cưởi Sư Tử Trắng
( Tuyết Nghê 140% Tốc Độ Di Chuyển )
TOP 3 Công Trạng 2 Phe Cấp 95
và 1.900.000 Công Trạng
- 3.000.000 Kim Phiếu
- 75 Hoàng Kim Đại Hồng Bao
- Full Trang Bị Lôi Hổ Tướng
- Thú Cưởi Sư Tử Trắng
( Tuyết Nghê 140% Tốc Độ Di Chuyển )
TOP 4 Công Trạng 2 Phe Cấp 95
và 1.900.000 Công Trạng
- 2.000.000 Kim Phiếu
- 62 Hoàng Kim Đại Hồng Bao
- Full Trang Bị Lôi Hổ Tướng
- Thú Cưởi Sư Tử Trắng
( Tuyết Nghê 140% Tốc Độ Di Chuyển )
TOP 5 Công Trạng 2 Phe Cấp 95
và 1.900.000 Công Trạng
- 1,500.000 Kim Phiếu
- 50 Hoàng Kim Đại Hồng Bao
- Full Trang Bị Lôi Hổ Tướng
- Thú Cưởi Sư Tử Trắng
( Tuyết Nghê 140% Tốc Độ Di Chuyển )
TOP 6 Công Trạng 2 Phe Cấp 95
và 1.900.000 Công Trạng
- 1.000.000 Kim Phiếu
- 25 Hoàng Kim Đại Hồng Bao
- Full Trang Bị Lôi Hổ Tướng
- Thú Cưởi Sư Tử Trắng
( Tuyết Nghê 140% Tốc Độ Di Chuyển )
TOP 1 Hệ Phái (10 Phái ) Cấp 99
và 500.000 Công Trạng
- 500.000 Kim Phiếu
- 12 Hoàng Kim Đại Hồng Bao
- 15 TCL + 15 TMKL
- Thú Cưởi Cửu Vĩ Tuyết Hồ
( 140% Tốc Độ Di Chuyển )


NPC Nhận Thưởng : Sứ Giả Đua Top 175/177 Biện Kinh
Lưu Ý :


1. Một Nhân Vật Chỉ Nhận 1 TOP - Nhân Vật ĐÃ CHUYỂN PHÁI Không Thể Nhận Tất Cả Các TOP Trên

2. Thời Gian Đua Top : Bắt Đầu 19h00 Ngày 24/02 - Kết Thúc 21h15 Ngày 23/03

3. Vào 21h15 Ngày Thứ 7 Hằng Tuần Sẽ Là Thời Gian Đổi Mới Quân Hàm,
Nhân Vật Có Thể Đạt Quân Hàm Soái Tính Toán Kỹ Lưỡng Khi Ém Công Trạng,
Vì Sau Khi Nhận Quân Hàm Mới Soái Sẽ Hết Thời Gian x2 Để Đào TNC
( Vì Đây Là 1 Tính Năng Game Nên BQT Sẽ Không Can Thiệp Vào Ạ )