Cẩm Nang Hành Tẩu Giang Hồ

15-09-2023


Thời gian bảo trị định kỳ máy chủ hằng ngày : 05h45 sáng - 05h55 sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các Hoạt Động Có Kinh Nghiệm :
- Dùng Nữ Oa Bảo Hạp ( 50 Cái/1 Ngày )
- Ngôi Sao May Mắn ( 8 Cái/1 Ngày )
- Pháo Hoa Chiến Thắng ( 60 Pháo/1 Ngày )
- Trồng Bát Nhã Lớn ( 16 Cây/1 Ngày )
- Trồng Bát Nhã Nhỏ ( 16 Cây/1 Ngày )
- Trồng Hạt Giống ( 24 Cây/1 Ngày )
- Vượt Nhanh Tàng Kiếm ( 7 Lần/1 Ngày ) Đi 7 Lần Tàng Kiếm Nhân Vật Nhớ Nhận Thưởng 7 Lần Tham Gia ( Qua Ngày Không Nhận Được ) 
- Vượt Nhanh Thái Hư ( 6 Lần/1 Ngày ) Đi  6 Lần Thái Hư Nhân Vật Nhớ Nhận Thưởng 6 Lần Tham Gia ( Qua Ngày Không Nhận Được ) 
- Vượt Nhanh Thỏ Nướng ( 4 Lần/1 Ngày )
- Nộp Quân Dụng ( Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật )
- Nộp Trái Cây
- Tiêu Viễn Lâu
- Tử Quang Các
- Boss Hoàng Kim
- Cây Huy Hoàng
- Lương Sơn Bạc ( 55 Lần/1 Ngày, 3 Lần Đầu Có EXP )
- Địa Huyền Cung ( 55 Lần/1 Ngày, 3 Lần Đầu Có EXP )
- Vạn Kiếm Trũng ( 55 Lần/1 Ngày, 3 Lần Đầu Có EXP )
- Tài Nguyên Chiến ( 4 Lần/1 Ngày )
- Chiến Trường ( 4 Lần/1 Ngày ), Nhận Thưởng Chiến Trường Chính Lần Thứ 2 Trong Ngày Sẽ Không Có EXP.
- Nhân vật trữ tối đa 2 tỷ kinh nghiệm, nếu nhân vật đủ 2 tỷ kinh nghiệm không tăng cấp thì đi hoạt động sẽ không nhận được thêm kinh nghiệm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các Hoạt Động Có Công Trạng :
- Nữ Oa Bảo Hạp
- Ngôi Sao May Mắn
- Nộp 1 Bộ Bát Quái 
- Tiêu Viễn Lâu
- Tài Nguyên Chiến
- Chiến Trường Phụ
- Chiến Trường Chính
- 21h10 - 21h15 Thứ 7 Hằng Tuần Sẽ Cập Nhật Quân Hàm Mới Toàn Máy Chủ Và Trừ 1/8 Công Trạng Của Nhân Vật Đang Có Khi Tham Gia Đánh Giá Quân Hàm ( Nhân Vật Chú Ý Không Nhận Công Trạng Ở Các Hoạt Động Trong Thời Gian Này, Sau 21h15 Thứ 7 Hằng Tuần Nhân Vật Cần Đánh Giá Quân Hàm Tại Npc Chiến Trường Rồi Mới Tham Gia Nhận Công Trạng Tại Các Hoạt Động )
- Nhân Vật Đổi Phe Ở NPC TRIỆU PHỔ 170/177 Biện Kinh, Miễn Phí Đến 13h00 Ngày 25/02, Sau 13h00 Ngày 25/02 Đổi Phe Sẽ Bị Trừ 40% Công Trạng Đang Có Của Nhân Vật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tham GIa Chiến Trường :
- Nhân vật đạt cấp 81 có đủ 65.000 công trạng mới có thể tham gia
- Chiến trường phụ : 14h00 và 15h00 hằng ngày
- Chiến trường chính : 19h00 và 20h00 hằng ngày
- 1 Ip chỉ vào được 1 phe
- 1 Ip chỉ vào được 1 acc 5 độc
- 1 Ip chỉ vào được 1 acc nmd
- 1 Ip chỉ vào được 1 acc dgc

- Nhân Vật sử dụng bất kỳ phù thành nào trong chiến trường sẽ bị nhốt giam tại cô đảo 
.
- Chiến trường phụ : 14h00 và 15h00 hằng ngày
( Từ phút 43 trở đi sẽ bỏ giới hạn chênh lệch 2 phe )
- Chiến trường chính : 19h00 và 20h00 hằng ngày
( Từ phút 56 trở đi sẽ bỏ giới hạn chênh lệch 2 phe )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tham Gia Tài Nguyên Chiến :
- Nhân vật đạt cấp 80 mới có thể tham gia
- 1 Ip chỉ vào được 1 phe
- 1 Ip chỉ vào được 1 acc 5 độc
- 1 Ip chỉ vào được 3 acc nmd
- 1 Ip chỉ vào được 3 acc dgc

- Cấm Chặn Cổng TNC, Bug Góc Lag Bất Tử

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LƯU Ý :
- Trường hợp nhân vật sử dụng auto nhận thưởng công trạng không sử dụng quân công hoặc nhận nhầm công quân sẽ được hỗ trợ lại 90% công trạng của lần nhận đó kèm theo 1 quân công vinh dự ( lần 1 ), từ lần thứ 2 trở đi nếu nhân vật nhận nhầm quân công và muốn hỗ trợ lại 90% công trạng ở lần nhận đó sẽ tiêu hao 1 quân công vinh dự + 500 vàng.

- Không spam tin nhắn ở kênh thế giới với những nội dung tiêu cực
- Vật phẩm bán shop không thể phục hồi lại được.